Úrad jadrového dozoru SR - WEB stránka

ÚJD SR

Rozhodnutie č. 338/2009Vydané komu: JE V2
Typ rozhodnutia: Iné
Stručný obsah: posúdil programy prípravy
Dátum vydania rozhodnutia: 12/17/2009


Plné znenie dokumentu:

Po kliknutí sa otvorí okno s plným textom rozhodnutia v PDF formáte (37 kB)