Úrad jadrového dozoru SR - WEB stránka

ÚJD SR

Rozhodnutie č. 968/2014Vydané komu: EMO 34
Typ rozhodnutia: Zaistenie akosti
Stručný obsah: schválenie požiadaviek na kvalitu VZ
Dátum vydania rozhodnutia: 12/18/2014


Plné znenie dokumentu:

Po kliknutí sa otvorí okno s plným textom rozhodnutia v PDF formáte (33 kB)