Úrad jadrového dozoru SR - WEB stránka

ÚJD SR

Rozhodnutie č. 416/2006Vydané komu: JAVYS
Typ rozhodnutia: Iné
Stručný obsah: Povoľuje trvalé užívanie stavby "Drevostavba A - 16."
Dátum vydania rozhodnutia: 12/29/2006


Plné znenie dokumentu:

Po kliknutí sa otvorí okno s plným textom rozhodnutia v PDF formáte (35 kB)