Úrad jadrového dozoru SR - WEB stránka

ÚJD SR

Rozhodnutie č. 972/2014Vydané komu: EMO 34
Typ rozhodnutia: Zaistenie akosti
Stručný obsah: schválenie plánu kvality VZ
Dátum vydania rozhodnutia: 12/19/2014


Plné znenie dokumentu:

Po kliknutí sa otvorí okno s plným textom rozhodnutia v PDF formáte (36 kB)