Národná správa Slovenskej republiky o stave radiačnej a jadrovej bezpečnosti

september 1998P R I P O M I E N K YĎakujeme Vám za záujem o Národnú správu Slovenskej republiky o stave radiačnej a jadrovej bezpečnosti.
Správa bola odovzdaná a jej obsah už nemožno meniť.

Pripomienky ku kvalite spracovania originálu do WWW-stránok radi prijmeme na adrese (e-mail):

infelen@feise.elf.stuba.sk
Správca projektu INFELEN
(Katedra elektroenergetiky, Fakulta elektrotechniky a informatiky, Slovenská technická univerzita, Bratislava)

<<             Verzie správy Vecný odkazovač O B S A H Použité skratky Pripomienky             >>

Zdroje pôvodného textu správy:
Copyright © UJD SR, 1998
Copyright © SE, a. s., 1998


Tvorba WWW stránky:
Copyright © INFELEN, 1998