Národná správa Slovenskej republiky
o stave radiačnej a jadrovej bezpečnosti

September 1998

Verzia 1.3

Tieto WWW-stránky vznikli ako súčasť projektu INFELEN
(informácie pre verejnosť o elektroenergetike na Internete)
URL:  http://feise.elf.stuba.sk/INFELEN/
Realizácia projektu:Katedra elektroenergetiky FEI STU, Bratislava
Vedúci projektu:Doc. Ing. František Janíček, CSc.
Odborný garant projektu:Doc. Ing. Peter Šimunek, CSc.

Poznámky:
K 1. 12. 1998 je k dispozícii originál slovenského prekladu správy (bez redakčnej a jazykovej úpravy).
Anglická verzia sa pripravuje a bude zverejnená začiatkom roku 1999.

Stránky sú kompatibilné s bežnými grafickými prehliadačmi
(napr. Netscape 3.0 alebo Microsoft Internet Explorer 3.0 a ich vyššie verzie
s nastavením kódovej stránky na CE WIN-1250).

Prehliadanie stránok odporúčame začať súbormi        index.html        alebo        !start.html

Pripomienky        Späť na úvodnú stránku


Zdroje pôvodného textu správy:
Copyright © UJD SR, 1998
Copyright © SE, a. s., 1998

Tvorba WWW stránky
Copyright © INFELEN, 1998