Národná správa Slovenskej republiky o stave radiačnej a jadrovej bezpečnosti , september 1998

Vecný odkazovač

Dohovor o jadrovej bezpečnosti

(článok)

Národná správa

(kapitola)

článok 6

článok 7

článok 8

článok 9

článok 10

článok 11

článok 12

článok 13

článok 14

článok 15

článok 16

článok 17

článok 18

článok 19

článok 20

kapitola 2

kapitola 3

kapitola 3.1.3.

kapitola 3.1.4.

kapitola 3.2.

kapitola 4.1.

kapitola 4.2.

kapitola 4.3.

kapitola 4.4.

kapitola 4.5.

kapitola 4.6.

kapitola 4.7.

kapitola 5.1.

kapitola 5.2.

kapitola 5.3.

Plánované aktivity na zvyšovanie bezpečnosti

Zoznam jadrových zariadení a technicko-ekonomické ukazovatele

Vybrané všeobecne záväzné právne predpisy

Zoznam medzinárodných dokumentov

Zákon č. 130/1998 Z. z.

5.4.

príloha 6. 1.

príloha 6.2.

príloha 6.3.

príloha 6.6.


<<             Verzie správy Vecný odkazovač O B S A H Použité skratky Pripomienky             >>

Zdroje pôvodného textu správy:
Copyright © UJD SR, 1998
Copyright © SE, a. s., 1998


Text je totožný s originálnym prekladom
Tvorba WWW stránky (bez jazykovej a odbornej úpravy):
Copyright © INFELEN, 1998