Národná správa Slovenskej republiky o stave radiačnej a jadrovej bezpečnosti , september 1998

6.3 Zoznam národných a medzinárodných dokumentov vzťahujúcich sa na bezpečnosť reaktorov typu VVER, zariadení SE-VYZEBO:

Bezpečnostná správa JE V-1 12/1978

Inovovaná bezpečnostná správa JE V-1 03/1993

Bezpečnostná správa JE V-2 12/1982

Bezpečnostná správa JE V-2 (Po 10 rokoch prevádzky) 12/1997


EMO:

Predprevádzková bezpečnostná správa JE Mochovce 1/1998


VYZ:

Bezpečnostná správa JE A-1 na súčasný stav 11/1997

Predprevádzková bezpečnostná správa pre MSVP 08/1985

Predprevádzková bezpečnostná správa poloprevádzkovej

bitúmenačnej linky PS 44 EBO 12/1989

Predprevádzková bezpečnostná správa pre vitrifikáciu chrompiku 2/1995

Bezpečnostné správy pre sklady RAO 1-10/1997

Predprevádzková bezpečnostná správa BSC 6/1998

Bezpečnostná správa pre transport inštitucionálnych RAO, otvorených žiaričov 2/1995

Bezpečnostná správa pre transport použitých uzatvorených žiaričov 12/1997

Predprevádzková bezpečnostná správa pre spracovanie dowthermubitúmenáciou 7/1993

Predprevádzková bezpečnostná správa pre zariadenie na úpravu paliva JE A-1 2-12/1997WWER RD 004

Team's Analyses of Soviet Design WWERs DOE Sept 1989.

WWER RD 007

(NENS/ASSET 90/4) ASSET Mission to Bohunice (1 - 12 Oct 1990)

WWER RD 010

(NENS/TEX/90/4) Technical Exchange Visit Bohunice NPP Mission conducted from 3 - 7 Sept 1990 Documentation of Special Safety Measures - CSFR Dec 1990.

WWER RD 019

Report of the Conceptual Design Review meeting of WWER 440 - 230 NPPs (Feb 4 -15 1991).

WWER RD 022

Safety Review Mission to Bohunice Report (4-26 April 1991).

WWER RD 025

Evaluation of the Safety Status of NPP Jaslovské Bohunice V-1 Austrian Expert Commission (July 1991).

WWER RD 031

Final Report of A Safety Review Mission in Relation to The Design Seismic Upgrading for Bohunice NPP. IAEA, CSFR (2-6 Sept 1991).

WWER RD 032

Evaluation of the Safety Status of the NPP Jaslovské Bohunice V-1 Report of the Austrian Expert Commission July 1991. (see RD 025)

WWER RD 036

TECDOC 659 Reactor Pressure Vessel Embrittlement 1992.

WWER RD 037

Safety of WWER 440/230 NPP`s Safety Issues and Ranking (28 Oct - 1 Nov 1991) TECDOC - 640).

WWER RD 038

Safety Review Mission in relation to the Follow-up of Seismic Upgrading Works at Bohunice NPP.

WWER RD 042

Final Report of Seismic Safety Review Mission in relation to the seismic upgrading of Bohunice NPP (5-8 April 1993).

WWER RD 043

International Peer Review Service for Probabilistic Risk Assessment of the Bohunice V-1 NPP (8-12 March 1993).

WWER RD 048

Bohunice V-1 Major Safety Upgrading., Piešťany 12-16 July 1993.

WWER RD 051

Report of the Fire Protection Workshop at Zaporozhe NPP., 9-13 August 1993.

WWER RD 053

Compilation of Recommendations and Plant programmes for the safety upgrading of WWER 440 model 230 NPP`s.

WWER RD 056

Report of the CM on the LBB Concept Application to the Jaslovské Bohunice NPP, 28 February to 2 March 1993.

WWER RD 061

Major Improvements for WWER 440/230 NPP`s (CM 15-19 November 1993).

(WWER SC 087)

WWER RD 062

Safety improvements review guidelines for Mochovce NPP, May 1994.

WWER RD 065

International peer review service for Level 1 PSA of Bohunice V1 NPP (28 February - 11 March 1994).

WWER RD 069

Comparison of the Russian NPP safety concept contained in OBP 88 and the next lower levels norms/ rules with the NUSS requirements.

WWER RD 072

RPV Embrittlement and Annealing for WWER 440/230., CM 10-14 May 1993. Version April 1994 (former WWER SC 081).

WWER RD 073

Summary report on evaluation and assessment of findings of Asset Missions to WWER 440/213 NPP`s.

WWER RD 074

Safety Review Mission Report to Mochovce NPP 5-13 May 1994.

WWER RD 075

Working Material on the workshop on the safety techniques and practices for evaluation and licensing of modifications in nuclear power plants built in accordance with early safety standards, Obninsk, Russia 13-17 June 1994.

WWER RD 078

Safety review mission to Bohunice V2, 5-16 September 1994.

WWER SC 003

INSAG report on the IAEA Nuclear Safety Project on WWER 440-230 (Nov 1990).

WWER SC 004

INSAG List of Safety Significant Issues for WWER 440/230 - (draft - 20/12/90).

WWER SC 012

Report of the State Regulatory Body of CSFR on Complex Evaluation of NPP Bohunice (INFO to 2nd SCM).

WWER SC 015

Bohunice Safety Review Mission (4-26 April 91) (Draft Report). (see RD 022)

WWER SC 020

Generic Study: Status Report prepared by IAEA RPV Embrittlement (26.8.91).

WWER SC 023

CSFR Programme Leak Before Proposal for application to the NPP Kozloduy, Bulgaria August 1991.

WWER SC 035

Guidance for Safety Review Mission Follow-up Visits within the WWER-440/230 Project (to Bohunice).

WWER SC 038

Final Report of the Safety Review Mission follow-up to Bohunice NPP 27-30 April 1992.

WWER SC 044

Backfitting of the V-1 Bohunice Plant Units 1 and 22 (S. Rohar, V. Tvaroska).

WWER SC 045

January 1991 - decision of CZAEC No.5/1991 on further operation of NPP V-1.

WWER SC 058

Decision No. 213/92 from CSAEC.

WWER SC 086

Design and design basis (Report of TC Project RER/9/004) Reference Unit Bohunice NPP V2, December 1993.

WWER SC 087

Major Improvements for WWER 40/230 Npps (CM 15-19 November 1993).

(WWER RD 061).

WWER SC 094

Guidelines for Accident Analysis for WWER nuclear power plants. (Draft October 1994.

WWER SC 101

Confinement improvement Options for NPP`s with WWER 440/230 plants, July 1995.

WWER SC 102

Safety improvements review mission to Mochovce NPP (19 Nov - 3 Dec 1993).

WWER SC 114

Report of the Advisory Group Meeting, 13-15 December 1994.

WWER SC 127

Safety review mission guidelines.

WWER SC 129

Report of the IPERS for the Bohunice V2 PSA Review Mission, 17-27 January 1995.

WWER SC 139

Guidelines for WWER 440/213 Containment Evaluation, Vienna, Austria, 13-17 March 1995., 26-30 August 1996.

WWER SC 142

Review of Bubble Condenser Structural Integrity Calculations, CM 12-16 June 1995, Vienna.

WWER SC 146

Technical Guidelines for the Seismic Re-evaluation Programme of Mochovce NPP (Unit 1-4), Slovak Republic, August 1995

WWER SC 157

Guidelines on the RPV PTS Analysis for WWER NPP`s, 25-29 March 1996, Vienna.

WWER SC 159

Report of a Consultants Meeting on "Review of Bubble Condenser Structural Integrity in Mochovce and Bohunice NPP`s", November 1995.

WWER SC 165

Guidelines for Analysis of Accidents During Shutdown Modes of WWER NPP`s, 5-9 February 1996, Vienna.

WWER SC 177

Overview of other International Programmes

WWER SC 180

Draft Report of a Technical Visit Organized by the IAEA to Bohunice NPP Units 1 & 2, Slovak Republic, 6-8 May 1996.

IAEA-EBP-WWER-01

Guidelines for Accident analysis of WWER NPPs (Dec. 1995).

IAEA-EBP-WWER-02

Technical basis for I&C design improvements in WWER 440/230 NPPs (Jan. 1996).

IAEA-EBP-WWER-03

Safety issues and their ranking for WWER 440 model 213 NPPs (April 1996).

IAEA-EBP-WWER-04

Databases on Safety Issues for WWER and RBMK Reactors (April 1996).

IAEA-EBP-WWER-05

Safety issues and their ranking for WWER 1000 model 320 NPPs (March 1996).

IAEA-EBP-WWER-06

WWER-440/230 Reactors Pressure Vessel Integrity (August 1996).

IAEA-EBP-WWER-07

WWER-1000 Steam Generator Integrity (former WWER-SC-176) (July 1997).

IAEA-EBP-WWER-08

Guidelines on the PTS Analysis for WWER NPPs (August 1996) (former WWER-SC-157) (April 1997).

IAEA-EBP-WWER-09

Procedures for Analysis of Accidents in Shutdown Modes for WWER NPPs (July 1997) (former WWER-SC-165).

IAEA-EBP-WWER-10

Review of the Methods Used for Leak Rate Measurements for WWER-440/230 Confinements and WWER-440/213 Containments.

IAEA-EBP-WWER-11

Methodology for Qualification of in-Service Inspection Systems for WWER NPPs (former WWER-SC-123) (August 1997).


<<             Verzie správy Vecný odkazovač O B S A H Použité skratky Pripomienky             >>

Zdroje pôvodného textu správy:
Copyright © UJD SR, 1998
Copyright © SE, a. s., 1998


Text je totožný s originálnym prekladom
Tvorba WWW stránky (bez jazykovej a odbornej úpravy):
Copyright © INFELEN, 1998