Národná správa Slovenskej republiky o stave radiačnej a jadrovej bezpečnosti , september 1998

6. Prílohy

    6.1 Zoznam jadrových zariadení a technicko ekonomické ukazovatele
        6.1.1 Zoznam jadrových zariadení
        6.1.2 Technicko ekonomické ukazovatele

    
6.2 Vybrané všeobecne záväzné právne predpisy vo vzťahu k jadrovej a radiačnej bezpečnosti

    6.3 Zoznam národných a medzinárodných dokumentov vzťahujúcich sa na bezpečnosť reaktorov typu VVER, zariadení SE-VYZ

    6.4 Limity výpustí RAO

    6.5 Kolektív autorov

    6.6 Zákon NR SR č. 130/1998 Z. z.


<<             Verzie správy Vecný odkazovač O B S A H Použité skratky Pripomienky             >>

Zdroje pôvodného textu správy:
Copyright © UJD SR, 1998
Copyright © SE, a. s., 1998


Text je totožný s originálnym prekladom
Tvorba WWW stránky (bez jazykovej a odbornej úpravy):
Copyright © INFELEN, 1998