Národná správa Slovenskej republiky o stave radiačnej a jadrovej bezpečnosti , september 1998

5.3 Prevádzka


        5.3.1 Proces získavania licencie prevádzkovateľom
        5.3.2 Limity a podmienky pre prevádzku
        5.3.3 Riadiaca a prevádzková dokumentácia pre prevádzku, údržbu, previerky JEZ
        5.3.4 Technická podpora prevádzky
        5.3.5 Analýza udalostí na jadrových zariadeniach
        5.3.6 Tvorba RAO

<<             Verzie správy Vecný odkazovač O B S A H Použité skratky Pripomienky             >>

Zdroje pôvodného textu správy:
Copyright © UJD SR, 1998
Copyright © SE, a. s., 1998


Text je totožný s originálnym prekladom
Tvorba WWW stránky (bez jazykovej a odbornej úpravy):
Copyright © INFELEN, 1998