Národná správa Slovenskej republiky o stave radiačnej a jadrovej bezpečnosti , september 1998

5.2 Projektová príprava a výstavba


        5.2.1 Legislatíva pre oblasť projektovania a výstavby
        5.2.2 Projektová príprava JZ v lokalitách Bohunice a Mochovce
<<             Verzie správy Vecný odkazovač O B S A H Použité skratky Pripomienky             >>

Zdroje pôvodného textu správy:
Copyright © UJD SR, 1998
Copyright © SE, a. s., 1998


Text je totožný s originálnym prekladom
Tvorba WWW stránky (bez jazykovej a odbornej úpravy):
Copyright © INFELEN, 1998