Národná správa Slovenskej republiky o stave radiačnej a jadrovej bezpečnosti , september 1998

5.1 Výber lokality


        5.1.1 Legislatíva v oblasti výberu lokality
        5.1.2 Plnenie kritérií v lokalitách Bohunice a Mochovce
        5.1.3 Medzinárodné dohody - ÚJD
    

<<             Verzie správy Vecný odkazovač O B S A H Použité skratky Pripomienky             >>

Zdroje pôvodného textu správy:
Copyright © UJD SR, 1998
Copyright © SE, a. s., 1998


Text je totožný s originálnym prekladom
Tvorba WWW stránky (bez jazykovej a odbornej úpravy):
Copyright © INFELEN, 1998