Národná správa Slovenskej republiky o stave radiačnej a jadrovej bezpečnosti , september 1998

4.7 Havarijná pripravenosť


        4.7.1 Legislatíva v oblasti havarijnej pripravenosti
        4.7.2 Implementácia legislatívy v oblasti havarijnej pripravenosti
        4.7.3 Vnútorné havarijné plány prevádzkovateľa
        4.7.4 Plány ochrany obyvateľstva (vonkajšie havarijné plány)
        4.7.5 Systémy varovania a vyrozumenia obyvateľstva a personálu
        4.7.6 Systémy udržiavania havarijnej pripravenosti
        4.7.7 Medzinárodné dohody

<<             Verzie správy Vecný odkazovač O B S A H Použité skratky Pripomienky             >>

Zdroje pôvodného textu správy:
Copyright © UJD SR, 1998
Copyright © SE, a. s., 1998


Text je totožný s originálnym prekladom
Tvorba WWW stránky (bez jazykovej a odbornej úpravy):
Copyright © INFELEN, 1998