Národná správa Slovenskej republiky o stave radiačnej a jadrovej bezpečnosti , september 1998

4.6 Radiačná ochrana


        4.6.1 Legislatíva v oblasti radiačnej ochrany a jej implementácia
        4.6.2 Implementácia legislatívy v oblasti radiačnej ochrany
        4.6.3 Monitorovanie radiačnej situácie prevádzkovateľom
        4.6.4 Aktivity dozorných orgánov
    

<<             Verzie správy Vecný odkazovač O B S A H Použité skratky Pripomienky             >>

Zdroje pôvodného textu správy:
Copyright © UJD SR, 1998
Copyright © SE, a. s., 1998


Text je totožný s originálnym prekladom
Tvorba WWW stránky (bez jazykovej a odbornej úpravy):
Copyright © INFELEN, 1998