Národná správa Slovenskej republiky o stave radiačnej a jadrovej bezpečnosti , september 1998

4.6.4 Aktivity dozorných orgánov


Orgán ochrany zdravia – hlavný hygienik SR, Štátny zdravotný ústav (Centrum ochrany zdravia pre žiarením) vykonáva:


<<             Verzie správy Vecný odkazovač O B S A H Použité skratky Pripomienky             >>

Zdroje pôvodného textu správy:
Copyright © UJD SR, 1998
Copyright © SE, a. s., 1998


Text je totožný s originálnym prekladom
Tvorba WWW stránky (bez jazykovej a odbornej úpravy):
Copyright © INFELEN, 1998