Národná správa Slovenskej republiky o stave radiačnej a jadrovej bezpečnosti , september 1998

4.5 Hodnotenie a overovanie bezpečnosti


        4.5.1 Charakteristika prevádzkovaných reaktorov
        4.5.2 Hodnotenie bezpečnosti jadrových reaktorov ÚJD
        4.5.3 Základné princípy pre vydávanie rozhodnutí ÚJD na zvyšovanie bezpečnosti prevádzkovaných reaktorov
        4.5.4 Požiadavky ÚJD na zvyšovanie bezpečnosti reaktorov VVER 440/V-230 JE Bohunice
        4.5.5 Požiadavky ÚJD na zvyšovanie bezpečnosti reaktorov VVER 440/V-213 JE Bohunice
        4.5.6 Požiadavky ÚJD na zvyšovanie bezpečnosti reaktorov VVER 440/V-213 JE Mochovce
        4.5.7 Požiadavka ÚJD na periodické hodnotenie bezpečnosti


<<             Verzie správy Vecný odkazovač O B S A H Použité skratky Pripomienky             >>

Zdroje pôvodného textu správy:
Copyright © UJD SR, 1998
Copyright © SE, a. s., 1998


Text je totožný s originálnym prekladom
Tvorba WWW stránky (bez jazykovej a odbornej úpravy):
Copyright © INFELEN, 1998