Národná správa Slovenskej republiky o stave radiačnej a jadrovej bezpečnosti , september 1998

4.5.1 Charakteristika prevádzkovaných reaktorov


Štruktúra jednotlivých typov prevádzkovaných jadrových reaktorov je rozdelená na bloky s reaktorom VVER 440/V-230 (2 bloky JE Bohunice), VVER 440/V-213 (2 bloky JE Bohunice a 1 blok v JE Mochovce) a vo výstavbe VVER 440/V-213 (3 bloky JE Mochovce). Zatiaľ čo reaktory typu V 230 v porovnaní s reaktormi typu V 213 sa od seba výrazne líšia s ohľadom na ich konštrukciu a bezpečnostné prvky, oba typy reaktorov V-213 v JE Bohunice a v JE Mochovce vychádzajú z rovnakého ideového návrhu. Reaktory typu V-213 JE Mochovce však už v pôvodnom projekte mali rad zlepšení a obsahovali aj nové bezpečnostné prvky. V procese výstavby JE Mochovce sa pristúpilo k prehodnoteniu bezpečnosti pôvodného projektu pričom sa realizoval celý rad bezpečnostných vylepšení.


<<             Verzie správy Vecný odkazovač O B S A H Použité skratky Pripomienky             >>

Zdroje pôvodného textu správy:
Copyright © UJD SR, 1998
Copyright © SE, a. s., 1998


Text je totožný s originálnym prekladom
Tvorba WWW stránky (bez jazykovej a odbornej úpravy):
Copyright © INFELEN, 1998