Národná správa Slovenskej republiky o stave radiačnej a jadrovej bezpečnosti , september 1998

4.4 Systém zabezpečovania kvality prevádzkovateľa


        4.4.1 História budovania Systému kvality SE a.s.
        4.4.2 Koncepcia kvality
        4.4.3 Projekt spracovania a zavádzania Systému kvality SE a.s.
        4.4.4 Preverovanie účinnosti Systému kvality SE a.s.
        4.4.5 Úloha dozorného orgánu
    



Text je v štádiu prípravy - prosíme o strpenie


<<             Verzie správy Vecný odkazovač O B S A H Použité skratky Pripomienky             >>

Zdroje pôvodného textu správy:
Copyright © UJD SR, 1998
Copyright © SE, a. s., 1998


Text je totožný s originálnym prekladom
Tvorba WWW stránky (bez jazykovej a odbornej úpravy):
Copyright © INFELEN, 1998