Národná správa Slovenskej republiky o stave radiačnej a jadrovej bezpečnosti , september 1998

4.4.3 Projekt spracovania a zavádzania Systému kvality SE a.s.


Budovanie a zavádzanie Systému kvality SE a.s. je realizované v súlade s Plánom projektu spracovania a zavádzania Systému kvality SE a.s. (ďalej Plán). Plán okrem toho, že popisuje štruktúru Systému kvality SE a.s., dokumentáciu Systému kvality SE a.s., určuje:

Plán je rozvrhnutý na obdobie do konca roku 2000. Vo vzťahu k existujúcim Systémom kvality SE-EBO, EMO, VYZ má zavádzanie jednotného Systému kvality SE a.s. aj funkciu zjednocovania resp. konvergencie týchto systémov pri využívaní ich najlepších vlastností.<<             Verzie správy Vecný odkazovač O B S A H Použité skratky Pripomienky             >>

Zdroje pôvodného textu správy:
Copyright © UJD SR, 1998
Copyright © SE, a. s., 1998


Text je totožný s originálnym prekladom
Tvorba WWW stránky (bez jazykovej a odbornej úpravy):
Copyright © INFELEN, 1998