Národná správa Slovenskej republiky o stave radiačnej a jadrovej bezpečnosti , september 1998

4.3 Ľudský činiteľ


        4.3.1 Manažérske a organizačné opatrenia
        4.3.2 Metódy predchádzania ľudským chybám
        4.3.3 Metódy odhaľovania a nápravy ľudských chýb
        4.3.4 Úloha dozorného orgánu
    Text je v štádiu prípravy - prosíme o strpenie


<<             Verzie správy Vecný odkazovač O B S A H Použité skratky Pripomienky             >>

Zdroje pôvodného textu správy:
Copyright © UJD SR, 1998
Copyright © SE, a. s., 1998


Text je totožný s originálnym prekladom
Tvorba WWW stránky (bez jazykovej a odbornej úpravy):
Copyright © INFELEN, 1998