Národná správa Slovenskej republiky o stave radiačnej a jadrovej bezpečnosti , september 1998

4.2 Finančné a ľudské zdroje


        4.2.1 Financovanie prevádzky a programov zvyšovania bezpečnosti
        4.2.2 Finančné zdroje programov likvidácie a spracovania RAO JEZ
        4.2.3 Ľudské zdrojeText je v štádiu prípravy - prosíme o strpenie


<<             Verzie správy Vecný odkazovač O B S A H Použité skratky Pripomienky             >>

Zdroje pôvodného textu správy:
Copyright © UJD SR, 1998
Copyright © SE, a. s., 1998


Text je totožný s originálnym prekladom
Tvorba WWW stránky (bez jazykovej a odbornej úpravy):
Copyright © INFELEN, 1998