Národná správa Slovenskej republiky o stave radiačnej a jadrovej bezpečnosti , september 1998

3.1 Legislatívny a dozorný rámec


        3.1.1 Štruktúra dozorných orgánov
        3.1.2 Legislatíva
        3.1.3 Štátny dozor v oblasti jadrovej bezpečnosti
        3.1.4 Štátny dozor v oblasti ochrany zdravia pred žiarením
    <<             Verzie správy Vecný odkazovač O B S A H Použité skratky Pripomienky             >>

Zdroje pôvodného textu správy:
Copyright © UJD SR, 1998
Copyright © SE, a. s., 1998


Text je totožný s originálnym prekladom
Tvorba WWW stránky (bez jazykovej a odbornej úpravy):
Copyright © INFELEN, 1998