Národná správa Slovenskej republiky o stave radiačnej a jadrovej bezpečnosti , september 1998

2.4 Atómová elektráreň Bohunice A-1


        2.4.1 Popis elektrárne A-1
        2.4.2 História a súčasný stav elektrárne A-1
        2.4.3 Program likvidácie elektrárne
    


<<             Verzie správy Vecný odkazovač O B S A H Použité skratky Pripomienky             >>

Zdroje pôvodného textu správy:
Copyright © UJD SR, 1998
Copyright © SE, a. s., 1998


Text je totožný s originálnym prekladom
Tvorba WWW stránky (bez jazykovej a odbornej úpravy):
Copyright © INFELEN, 1998