Národná správa Slovenskej republiky o stave radiačnej a jadrovej bezpečnosti , september 1998

2.2 Jadrová elektráreň Bohunice - bloky V-2


        2.2.1 Popis blokov V-2
        2.2.2 Vykonané hodnotenia bezpečnosti blokov Bohunice V-2
        2.2.3 Prevádzková bezpečnostná práva po 10 rokoch prevádzky
        2.2.4 Programy zvyšovania bezpečnosti blokov V-2
    


<<             Verzie správy Vecný odkazovač O B S A H Použité skratky Pripomienky             >>

Zdroje pôvodného textu správy:
Copyright © UJD SR, 1998
Copyright © SE, a. s., 1998


Text je totožný s originálnym prekladom
Tvorba WWW stránky (bez jazykovej a odbornej úpravy):
Copyright © INFELEN, 1998