Národná správa Slovenskej republiky o stave radiačnej a jadrovej bezpečnosti , september 1998

2.2.2 Vykonané hodnotenia bezpečnosti blokov Bohunice V-2


V priebehu prevádzky sa okrem už spomenutých misií hodnotiacich seizmicitu lokality Bohunice (kapitola 2.1.2) uskutočnili nasledovné misie hodnotiace bezpečnosť blokov V-2 v Bohuniciach:


<<             Verzie správy Vecný odkazovač O B S A H Použité skratky Pripomienky             >>

Zdroje pôvodného textu správy:
Copyright © UJD SR, 1998
Copyright © SE, a. s., 1998


Text je totožný s originálnym prekladom
Tvorba WWW stránky (bez jazykovej a odbornej úpravy):
Copyright © INFELEN, 1998