Národná správa Slovenskej republiky o stave radiačnej a jadrovej bezpečnosti , september 1998

2.2.1 Popis blokov V-2


Bloky V-2, teda 3. a 4. blok v Atómových elektrárňach Bohunice predstavujú v porovnaní s blokmi V-1 novšiu, z hľadiska jadrovej bezpečnosti výrazne vylepšenú sériu blokov VVER 440, model V 213. Na blokoch sú inštalované systémy pre lokalizáciu maximálnych projektových havárií - barbotážne veže (náhrada kontejnmentu západného typu so systémom pre aktívne potlačenie tlaku až na úroveň podtlaku voči atmosfére v hermetických priestoroch po vzniku havárie spojenej s únikom z primárneho okruhu). Bloky majú inštalované tri nezávislé oddelené systémy vysoko i nízko-tlakového havarijného doplňovania, sprchové systémy, štyri akumulátory chladiva reaktora, výrazne vylepšený systém zálohovania a elektrického napájania (obr.2.2.1).

Obr. 2.2.1 Bezpečnostné systémy blokov VVER 440 model V 213


<<             Verzie správy Vecný odkazovač O B S A H Použité skratky Pripomienky             >>

Zdroje pôvodného textu správy:
Copyright © UJD SR, 1998
Copyright © SE, a. s., 1998


Text je totožný s originálnym prekladom
Tvorba WWW stránky (bez jazykovej a odbornej úpravy):
Copyright © INFELEN, 1998